Klubbens Historie

Klubbens Historie

RC-klubben FALCON har flyveplads og klubhus på adressen Varregårdsvej 12, Veerst, 6600 Vejen.

Klubben blev oprettet i 1974 og har eksisteret på den nuværende adresse lige siden.

Der har i alle årene været god aktivitet i klubben, netop fordi rammerne omkring klubben giver et godt socialt samvær medlemmerne imellem. Mange unge mennesker fra lokal området har igennem tiden været en aktiv del af klubben.

Vi har i alle årene haft et godt forhold til vores naboer, og har blandt andet kontakt til lokalsamfundet ved deltagelse i den årlige byfest ”Veerst dag”.

Klubbens placering og faciliteter er så gode, at der igennem tiderne er blevet afholdt mange arrangementer og konkurrencer med deltagelse af piloter fra ind- og udland.

Klubben har idag ca. 40 medlemmer fordelt på alle aldersgrupper fra 16 til over 67 år, som dyrker deres fritidsinteresse med at bygge og flyve med radiostyrede modelfly. Om sommeren mødes man for at flyve og om vinteren mødes man til klubaften for at hygge sig og snakke om sin hobby.

Klubben er godkendt af RC-Unionen, som er den landsdækkende organisation for modelflyvere, og den eneste modelflyve klub i Ny Vejen kommune. Over halvdelen af klubbens medlemmer er bosiddende i Ny Vejen kommune.